Pasterizace kalu

pasterizace-DSCN2182

Aerotherm

2a1-aerotherm

Kalová sila

montaz-kaloveho-sila-Hodonin-009

Vystrojení nádrží

2a1-atad

Všeobecné údaje – základní popis.

Společnost Ekomvo s.r.o. je přímým výrobcem a dodavatelem kalových sil pro čistírny odpadních vod. Kalová sila jsou zařízení určená pro skladování a dopravu čistírenských kalů. Všeobecně je skladba sila stanovena akumulačním prostorem požadované velikosti, ( např. 80 m3, 100 m3, popř. jiných velikostí užitného objemu ), soustavou zavážecích a vybíracích šnekových dopravníků pro transport kalu a systémem automatického řízení provozu sila, obsahujícího např radarové měření hladiny kalu v silu, hlášení provozních stavů na dispečink ČOV.

Dodávka kalového sila je standardně realizovaná jako komletní technologický celek, včetně elektrického napájení a ovládání, vyhříváním a tepelnou izolací, elektrickými výsypnými uzávěry, vstupními a revizními otvory.

Přístup k revizním otvorům, dopravníkům a jejich pohonům je umožněn soustavou plošin, podest a žebříků.

Popis řízení provozu systému.

Zařízení pracují v plně automatizovaném provozu, pokud není výslovně stanoveno zadavatelem jinak.

Chod a případné provozní poruchy od jednotlivých zařízení a jejich komponentů jsou signalizovány světelně ne elektr. rozvaděčích a současně veškeré poruchy zařízení vč. přeplnění kalového sila jsou signalizovány zvukově. Veškeré tyto provozní stavy bývají přenášeny do centrálního řídícího systému. Veškerá instalovaná zařízení jsou standardně vybavena přepínačem pro ruční a automatický provoz. Ručně lze zařízení spouštět z rozvaděče nebo místně, prostřednictvím uzamykatelných spouštěčů, umístěných v bezprostřední blízkosti jednotlivých pohonů.

KSTrencin

 

montaz-kaloveho-sila-Hodonin-008 montaz-kaloveho-sila-Hodonin-009

Joomla Template by Joomla51.com