Popis produktu:

Kontejnerové čistírny odpadních vod jsou dimenzovány podle pracovního listu ATV-A 126 dle ČN 756402 a ČSN 756401 se zohledněním předpisu pro kombinované ČOV ATV-H-254.

Vnější rozměry nádrží kontejnerových čistíren odpadních vod odpovídají ISO normě pro kontejnery výšky 3,0 m.
Nádrže kontejnerových ČOV jsou z ocelového plechu tloušťky 5 mm kvality ST 37.2 s ochranou proti korozi, nebo jsou případně zhotoveny z polypropylenových stavebních elementů, které jsou na stavbě ze statických důvodů obetonovány stavebním betonem.

Dle požadavku mohou být nádrže kontejnerových ČOV opatřeny lehkým překrytím z umělé hmoty či skelného laminátu.

Výhodou kontejnerových čistíren (ve srovnání s klasickou stavbou čistírny odpadních vod) je především nízká cena, variabilita a možnost zvětšování kapacity po etapách při současném rychlém zprovoznění ČOV jako celku, tj. napojení na přívodní kanalizaci a odvod vyčištěné vody. Standardně je uvedení do provozu realizováno v průběhu jednoho kalendářního týdne. Nezanedbatelnou výhodou je také velmi jednoduchá stavební příprava, spočívající v realizaci základové betonové desky, na kterou se kontejner položí pomocí zvedacích mechanizmů.
Všechny kontejnerové ČOV jsou ve výrobně předem smontovány a podrobeny zkušebnímu provozu. Současně si může zákazník sám provést technickou přejímku. Poté se kontejnerová ČOV demontuje tak, aby bylo možno tuto zaslat normálními transportními cestami pro kontejnery na místo určení. Pro účely transportu jsou části přesahující obrys kontejnerové nádrže demontovány a uloženy uvnitř kontejnerové nádrže. Vnitřní vybavení kontejnerové ČOV je koncipováno jako modulový systém, který je sestaven a instalován podle konkrétních požadavků pro konkrétní projekt.

Základní popis kontejnerové čistírny odpadních vod:

Na vtoku před biologickým stupněm je zařazeno mechanické předčištění včetně česlí nebo síta, lapače tuku a lapače písku. Aktivace je vybavena zaplaveným smyčkovým pevným bioreaktorem s integrovaným jemnobublinným provzdušňováním membránovými hadicemi a pracuje dle kombinované technologie pevného bionosiče a aktivního kalu ve vznosu. Dosazovací nádrž je provedena jako lamelový separátor a je spolu s aktivací integrovaná do jedné kontejnerové nádrže.
Strojovna je dle provedení buď integrovaná přímo do nádrže kontejnerové ČOV nebo na přání  jako samostatný uzamykatelný 10 nebo 20 stopový obytný kontejner. Zde mohou být umístěny vedle dmychadel též elektrický rozvaděč, sociální zařízení a případně sklad náhradních dílů.
Řízení kontejnerové ČOV je buď ruční nebo automatické. Při automatickém řízení je provzdušňování aktivace řízeno buď kyslíkovou elektrodou nebo časovým spínačem. Rozvaděč je vybaven jednotlivými hlášeními poruch, které jsou sloučeny do souhrnného hlášení poruch. Dle přání je též možno zařízení vybavit výstupem pro modem případně jiné spojení ke kontrolnímu místu ležícímu mimo vlastní kontejnerovou ČOV (např. městský úřad, recepce, vrátnice atd.).
Podle potřeby (nadstandard) může být odtok z kontejnerové ČOV opatřen mikrosítovým bubnovým filtrem nebo desinfekcí chlóru, případně ÚV zářením. (např. při požadavku na využití předčištěné vody jako užitkové vody, případně k zavlažování  zelených ploch).

Zarourování kontejnerové ČOV se určí podle technologického schématu po prověření a odsouhlasení na místě samém.

Základní velikostní řada kontejnerových čistíren:

V plastovém (PP) kontejneru k obetonování: 100 EO až 800 EO
V ocelovém kontejneru: 250 EO až 5000 EO

Schéma ČOV:

KS1 

Ilustrační foto:

Kanegra-realizace-07-10-015 Kanegra-realizace-07-10-032 232

 
Joomla Template by Joomla51.com