O firmě

Výrobní program

lapak-pisku-slavkov

Projekt spalování

PrKaly2

Kontakty


PrKaly2

Všeobecný popis

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout zkušební jednotku pro ekologicky šetrnou a ekonomicky výhodnou likvidaci čistírenských kalů z čističek odpadních vod. Zařízení vyrobené na základě vyvinutého prototypu bude schopné zpracovat čistírenský kal = odpad přímo na místě jeho vzniku, přičemž předpokládaná kapacita bude uzpůsobena konkrétním požadavkům zákazníků. Záměrem je uvést zařízení na trh Evropské Unie a Ruské federace. Projekt pomůže v rámci ITI Ostravsko navázat spolupráci dvou zkušených subjektů s cenným know-how - výzkumné organizace a podnikatelského subjektu, která zaručuje efektivní využití a přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Projekt dále navazuje a rozvíjí v současnosti řešení DMS projekt ITI Ostravsko.

Konečným záměrem je  vyvinout moderní technické zařízení, které bude  sloužit k likvidaci čistírenských kalů, metodou jejich spalování, která bude i v budoucnu vyhovovat zpřísněným zákonům na nakládání a likvidaci s odpady. Z našeho pohledu je také důležité s nově vyvinutým zařízením oslovit malé, střední i velké producenty čistírenských kalů v co nejširším měřítku, v souvislosti s různými velikostmi čistíren odpadních vod v městech, obcích a velkých aglomeracích. Toto zařízení by mělo být vyvinuto tak, aby mohlo být nabízeno v různých sestavách, zdvojených liniích, nebo v násobcích technologických linií.

Managemnent projektu

 Projekt je řešen v účinné spolupráce podniku EKOMVO s.r.o. a VŠB-TUO (členové týmu z Centra ENET a Institutu environmentálních technologií). Realizační tým je vyváženě složen ze dvou subjektů – 1 střední podnik a 1 výzkumná organizace, které se vzájemně doplňují a tvoří synergický celek:


1. EKOMVO s.r.o. - nositel projektu, definuje problém, analyzuje uživatelské a systémové požadavky, zpracování studie a konstrukčního návrhu, sestavení prototypu, testování a optimalizace, zajišťuje využití hlavního výsledku projektu na trhu;


2. VŠB-TUO – výzkum a přenos nových poznatků do konstrukce prototypu, v projektu analýzy, testování vstupních a výstupních materiálů, spolupráce na konstrukčním návrhu – jednotlivých komponentů, řízení spalovacíhoo prostoru, přípravě, odběru a analýz, testování o optimalizace technologie, stanovení bilancí, příprava a odběr vzorků a analýzy, testování a optimalizace, bilance a závěrečné zprávy.

 PrKaly1

Joomla Template by Joomla51.com